Được khởi động từ năm 2014, chương trình MAPRO của Vietnam Esports đã tuyển chọn được 3 đợt QTVTS. Các bạn đã có những trải nghiệm khác nhau trong quá trình làm việc cũng như luân chuyển qua các phòng ban. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ chân thành từ các bạn QTVTS khóa đầu tiên nhé!